Kako Hercegovinu učiniti prepoznatljivom turističkom destinacijom

0

Međunarodna znanstveno-stručna turistička konferencija „Od lokacije do
destinacije“ održava se 14. 6. 2019. u Grand hotelu Neum organizaciji
Regionalne agencije za razvoj, te udruge Ex Ponto Mostar, u sklopu
Europskog tjedna za održivi razvoj, a pod pokroviteljstvom predsjednika
Vlade HNŽ-a, dr. Sc. Nevenka Hercega.

Cilj je konferencije brendirati regiju Hercegovina kao krajnju turističku
destinaciju predstavljanjem turističkih kapaciteta, prirodnih ljepota i
povijesnih znamenitosti ove regije. Konferencija se sastoji iz tri
panela: brendiranje destinacije, od lokacije do destinacije, mediji i
oglašavanje u turizmu.

Kako navode organizatori, kroz sudjelovanje domaćih i međunarodnih
stručnjaka i organizacija, na ovoj konferenciji, pokušat će se dati
odgovori i smjernice za budućnost, kako bi regija i ime Hercegovina
postala prepoznatljiva kao krajnja turistička destinacija.
Fokus konferencije stavljen je na predstavljanje i brendiranje, te
posebno kreiranje imidža turističkih potencijala Hercegovine. Sudionici
konferencije će na panelima raspravljati i o načinima najefikasnijeg
predstavljanja onoga čime Hercegovina raspolaže: prirodne ljepote,
povijesne znamenitosti, poznati Hercegovci, a poseban naglasak stavljen
je na mogućnosti dodatnog razvoja i potencijala vjerskog turizma.

Prema riječima Gorana Milića, jednog od predavača na konferenciji:
„Hercegovina se može prepoznati po bezbroj stvari, možda ne baš po onima
na kojima se inzistira, ali Međugorje sigurno, Mostar i Neum, dakako. Tu
su i vina primjerene kvalitete za cijenu. Nisu to najbolja vina na
svijetu, ali su jedina u ovom dijelu regije koja daju kvalitetu
odgovarajuće cijene. Zatim, janjetina i prstaci od gastronomije, te
Široki Brijeg kao grad s najvećom kvalitetom života u BiH. Kad gledate
kako oni rade, najbolji su.“

Konferencija Od lokacije do destinacije je znanstveno–stručnog karaktera,
što se odražava i kroz predavanja domaćih turističkih djelatnika, te
eminentnih predavača iz oblasti turizma, brendiranja, stvaranja i
kreiranje imidža.

Konferencija je namijanjena svima koji se bave ili će se baviti
djelatnošću iz oblasti turizma, međunarodnim stručnjacima i predavačima,
voditeljima turističkih klastera i agencija, kako stranih tako i domaćih,
stručnjacima iz oblasti brendiranja i stvaranja imagea, turističke
zajednice /domaće i iz susjednih zemalja/, te novinarima koji se bave
ovom djelatnošću, odnosno u svom radu prate djelokrug turizma i naravno
studentima iz BiH i zemalja regije.
Ulaz na konferenciju je slobodan.